РОЗВИТОК ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ В ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

  • Сергій Лукін к.е.н., доц., директор закладу післядипломної освіти “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській обласній державній адміністрації”, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-6516-5605
Ключові слова: публічність, публічна сфера, публічний простір, публічні інтеракції, капітал, державотворення

Анотація

У статті актуалізується понятійно-категоріальний апарат, за допомогою якого описуються визначення сутності публічного простору, що сприяло виявленню суттєвих відмінностей у трактуванні поняття та дозволило поділити розглянуті підходи на дві основні групи: за об’єктною та суб’єктною складовими. Це змушує більш уважно розглянути питання міського планування як проблеми, що включає зміни фізичного і соціального ландшафту, розглянути місто як місце перерозподілу благ і ресурсів, а також, як інвестування в зміни трансформує образ міста. Представлено інтелект-карту поняття “публічний простір” для підкреслення природи елементів та їх властивостей.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Теорія та історія державного управління