ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

  • Марина Гончаренко к.держ.упр., доц., доцент кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-7249-9734
Ключові слова: публічні фінанси, публічний інтерес, державні фінанси, місцеві фінанси, функції публічних фінансів.

Анотація

Розглянуто наукові уявлення про фінансове забезпечення публічного інтересу та систематизації основних теоретичних підходів до визначення сутності та функцій публічних фінансів. Проаналізовано історичний аспект розвитку розуміння змісту публічних фінансів, основою якого є необхідність забезпечення функцій держави та задоволення публічного інтересу. Розглянуто відмінності між публічними та приватними фінансами, а також окремі підходи до структуризації публічних фінансів і співвідношення понять “публічні” та “державні” фінанси. На основі виділення розподільної, контрольної та соціальної функцій доведено важливу роль публічних фінансів у соціально-економічному розвитку суспільства.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Теорія та історія державного управління