АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ЗМІНИ, РЕФОРМУВАННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ, ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

  • Микола Лахижа д.держ.упр., проф., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-8676-4578
Ключові слова: Україна, публічне управління, публічна адміністрація, зміни, трансформація, реформування, модернізація, оптимізація, децентралізація, реструктуризація, перезавантаження.

Анотація

Проаналізовано стан публічного управління в Україні, який оцінено як сумбурний та хаотичний. Методологія дослідження передбачала врахування класичних теорій публічного управління, виявлення стану, спрямованості та особливості українських реформ, вияснення походження та допустимості нової термінології в сфері публічного управління, що вимагає врахування досягнень науки державного управління, філології й технічних дисциплін.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Теорія та історія державного управління