РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ НАВИЧОК І КОМПЕТЕНЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ В ЕПОХУ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

  • Ігор Дунаєв д.держ.упр., доц., професор кафедри економічної політики та менеджменту, м. Харків https://orcid.org/0000-0002-0790-0496
  • Александр Кудь генеральний директор ТОВ “Сімкорд”, аспірант, ХНЕУ, м. Харків https://orcid.org/0000-0001-5753-7421
Ключові слова: підготовка кадрів, блокчейн, цифрові активи, цифрові компетенції, фахівці для цифрової економіки, big data specialist, вища освіта України, образ майбутнього.

Анотація

З огляду на об’єктивні цифрові трансформації публічного врядування та економіки у світі обґрунтовано найбільш перспективні напрями оновлення науково-освітньої галузі України. Перший напрям – концентрація інтелектуальних і фінансових зусиль на розробці та впровадженні інформаційних платформ на блокчейні як вітчизняних українських продуктах, які б створювали технологічну основу для появи нових різновидів бізнесу за умови використання продуктів на базі таких платформ. Другий напрям полягає в побудові стійкої (resilient) взаємодії між наукою та освітою, інноваційними стартапами й усталеним бізнесом, які сьогодні в Україні практично не пов’язані один з одним. Третій напрям – це розвиток цифрових компетенцій і навичок людей на основі глобальних рамок вимірювання цифрової грамотності. Спираючись на рекомендації ЮНЕСКО, перспективні напрямки вдосконалень у сфері освіти та набуття цифрових навичок населенням, показано доцільність підготовки фахівців і вчених з даних напрямів. Об’єднавши бізнес, науку та інновації сьогодні, в України з’явиться можливість наблизитися до технологічних лідерів у деяких сферах, залучаючи до активної діяльності молодь. І треба цією можливістю обов’язково скористатися. Тільки гармонізація розвитку стартапів, бізнесу та науки дозволить швидко вирішувати велике число завдань, що стоять сьогодні перед усіма підприємствами та суспільством загалом. Особливе значення має при цьому мають впровадження та використання нових похідних інструментів та продуктів, що розроблені та функціонують на базі технології блокчейн, у тому числі цифрові активи, бо саме такі прогресивні та перспективні феномени сучасності додадуть потужного імпульсу до розвитку ринкової інфраструктури України.
Опубліковано
2020-05-26
Розділ
Теорія та історія державного управління