Анонси

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління"

Засновник - Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

З 1998 року включений до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1643 збірнику присвоєно  категорію  «Б» naukovikh-fakhovikh-vidan-281119.doc

Міжнародний цифровий ідентифікатор – doi: 10.342/apduприсвоюється всім статтям починаючи з 2019 р.

Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки “Державне управління”, обмін досвідом з проблем державного управління та місцевого самоврядування (правові, економічні, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні та ін.).

Збірник зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1684-8489.

Статті наукового збірника, що згруповані в сім розділів, висвітлюють проблемні питання теорії та історії державного управління, функціонування механізмів державного управління, регіонального управління та місцевого самоврядування, державної служби, політичних і правових засад державного управління, світового досвіду в даній сфері, соціальної та гуманітарної політики.

Випуски збірника наукових праць «Актуальні проблеми державного управління» розміщені на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України  та на веб-сторінці ХарРІ НАДУ

Збірник індексується в Google Scholar

З 2017 року збірник індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International