ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕФОРМ У ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ СФЕРІ

  • Красівський Орест Якубович д.і.н., проф., завідувач кафедри європейської інтеграції і права, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-7028-6038
  • Петровський Петро Михайлович д.держ.упр., проф., завідувач кафедри державного управління, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів https://orcid.org/0000-0001-8521-2384
Ключові слова: публічно-управлінська сфера; теоретико-методологічне обґрунтування; реформи в публічній сфері; суб’єкт реформування; об’єктивна даність; раціональне опосередкування; концепція реформи.

Анотація

Розглянуто проведення реформ у публічно-управлінській сфері як необхідність відповідати на існуючі виклики українському суспільству та державності. Розкрито важливість раціонального осмислення різних аспектів діяльності суб’єктів реформування та його значення для подолання різного роду стихійності та авантюризму. Стверджено, що теоретико-методологічне обґрунтування реформ, як концептуальне визначення змісту модернізації, є необхідною умовою забезпечення ефективного розвитку публічно-управлінської сфери.
Опубліковано
2021-03-19
Розділ
Теорія та історія державного управління