Редакційна колегія

збірника наукових праць  «Актуальні проблеми державного управління» Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України

Бурлеа-Скіопіу Адріана, , професор кафедри менеджменту, маркетингу та бізнес адміністрування Крайовського університету, Румунія, головний редактор

 Бєлова Людмила Олександрівна, доктор соціологічних наук, професор, директор ХарРІ НАДУ, м. Харків

Дунаєв Ігор Володимирович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту ХарРІ НАДУ, м. Харків, заступник головного редактора

 Габор Лукс, доктор економічних наук, професор факультету бізнесу та економіки Печського університету, Угорщина

 Гайдученко Світлана Олександрівна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені  О.М. Бекетова, м. Харків 

Дєгтяр Олег Андрійович, доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського Національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, м Харків

Дзюндзюк Вячеслав Борисович, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри політології та філософії ХарРІ НАДУ, м. Харків

Єрмолаєва Еліта, доктор філософії, доцент,  начальник відділу розвитку Латвійського університету наук про життя та технології, м.Єлгава, Латвійська Республіка

Кліч Яцек, доктор економічних наук, професор, професор Краківського економічного університету, Республіка Польща

Копчевська Катажина, доктор філософії, доцент, заступник декана по роботі зі студентами Варшавського університету, Польща

Куц Юрій Олексійович, доктор наук з державного управління, професор. завідувач кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ, м. Харків

Ліу Сюе, доктор філософії, професор кафедри державного управління та політики Тяньцзінського університету, Китайська Народна Республіка

Мартиненко Василь Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри державного управління ХарРІ НАДУ, м. Харків

Новак-Каляєва Лариса Миколаївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління ЛРІДУ НАДУ, м. Львів

Попов Сергій Афанасійович, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук ОРІДУ НАДУ, м. Одеса

Степанов Віктор Юрійович, доктор наук з державного управління, професор, декан факультету управління та бізнесу Харківської державної академії культури, м. Харків

Стрельцов Володимир Юрійович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

 Фаггіан Алессандра, доктор філософії, професор, професор прикладної економіки, проректор з наукової роботи Наукового інституту Гран Сассо, Л’Аквіла, Італія

 Червякова Ольга Володимирівна, доктор наук з державного управління, доцент, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ